Маркетинг

Може да се възползвате от всеки елемент самостоятелно или да комбинираме необходимата част от тях, за да създадем уникална по своя род услуга за Вашата компания.

Социални мрежи
Facebook
Създаване на съдържание, банери и кампании. Качване на публикации и промотиране съобразно предварително определен таргет и бюджет.
Instagram
Създаване на съдържание, банери и кампании. Качване на публикации и промотиране съобразно предварително определен таргет и бюджет.
YouTube
Създаване на видеа и видео канали. Промотиране съобразно предварително определен таргет и бюджет.
Маркетинг
Планиране на кампания
Цялостно или сегментно планиране на маркетинг реклама, стратегия, канали и всички останали компоненти на успешна кампания.
Ребрандиране
Пълно позициониране на нов бранд. Част от включените елементи са лого, уебсайт, рекламни материали и други.
Провеждане на кампании
Провеждане на кампания чрез всички канали за комуникация, съобразно предварително заложени конкретни цели и имидж.
Реклама и ПР
Обработка на публикации (ПР)
Планиране, подготовка и изготвяне на ПР материали, както за печатни, така и за онлайн издания.
Разработка на рекламни материали
Дизайн на рекламни материали, като визитки, брошури, подаръци и други. Изработка на съдържанието според вид на материала.
Имидж кампании
Цялостно изграждане на продуктов или корпоративен имидж, посредством нужните за целта комуникационни канали.
Рекламни Материали
Изработка на рекламни материали
Отпечатване на брошури, визитки, каталози и други печатни материали. Изработка на видеа, банери, брандиране на страници и други онлайн материали.
Рекламно разпространение
Планиране и разпространение на рекламни материали, включващо всички налични и актуални комуникационни канали.
Телевизионни клипове и видеа
Създаване на сценарии, режисиране и висококачествено заснемане на материал, чрез доверен партньор.