Приложения

Може да се възползвате от всеки елемент самостоятелно или да комбинираме необходимата част от тях, за да създадем уникална по своя род услуга за Вашата компания.

Android
Разработване
Изграждане на приложения за мобилна операционна система Android.
Документи
Изготвяне на условия за ползване и политика за поверителност. Пълно съответствие с изискванията на Google Play.
Възможности
Автоматични процеси според зададени параметри. Връзка с външен източник на данни, CMS и CRM. Генериране на поръчки и заявки, виртуален ПОС терминал.
iOS
Разработване
Изграждане на приложения за мобилна операционна система iOS.
Възможности
Автоматични процеси според зададени параметри. Връзка с външен източник на данни, CMS и CRM. Генериране на поръчки и заявки, виртуален ПОС терминал.
Документи
Изготвяне на условия за ползване и политика за поверителност. Пълно съответствие с изискванията на App Store.
Оптимизиране
Тестове
A/B и евристични проверки за откриване и отстраняване на всякакъв вид налични грешки.
Скорост
Правилното структуриране на приложението и индивидуалния код му позволяват да функционира изключително бързо.
Усещане
Лесен за използване и достъпен от всякакви мобилни устройства, автоматично преоразмеряващ се потребителски интерфейс (UI).
Абонамент
Техническо обслужване
За да гарантираме правилното функциониране на Вашето приложение, предлагаме абонаментно техническо обслужване на месечна или годишна база.
Архивиране
Ежедневен или седмичен Backup на цялото или на част от Вашето съдържание.
Поддръжка
Връзка с наш консултант 24/7 при възникнал въпрос или проблем.